40. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2024

40. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2024

Košické štúdio RTVS vyhlásilo 40.ročník pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad“. Táto súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby vznikla v roku 1980, na pôde Československého rozhlasu v Košiciach. Súťaž každoročne ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu mladým talentovaným autorom a autorkám, interpretom a interpretkám, ktorí/é produkujú vlastné, po slovensky spievané piesne.

Prihlásenie do súťaže:

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu svoje súťažné piesne prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho web formulára, v ktorom sú uvedené všetky potrebné pokyny a informácie.

Pieseň prihlásená do súťaže nesmie byť v elektronických médiách (rádiá a televízie, web, sociálne siete, YouTube, streamovacie služby a pod.) uverejnená skôr ako po finálovom koncerte (finálovom kole), okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.

Ceny pre víťazov:

1. miesto – peňažná cena 1.800,- €;

+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín (6 nahrávacích frekvencií) najneskôr do 15.februára 2025.

2. miesto – peňažná cena 1.100,- €
3. miesto – peňažná cena 700,- € Cena za najlepší text – peňažná cena 300,-€

Cena za najlepší spevácky výkon – peňažná cena 300 €

Špeciálna cena/Cena RRV – jeden nahrávací deň vo Veľkom štúdiu RTVS v Košiciach

Cena Rádia Slovensko – 50 odvysielaní ocenenej skladby v programoch Rádia Slovensko do 30.6.2025

Poslucháčska cena - 50 odvysielaní ocenenej skladby v programoch Rádia Regina Východ do 30.6.2025

Uzávierka súťaže: 1.9.2024

Termín finálového koncertu: 26.10.2024

Adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice, heslo KZP

kontakt: kzp@rtvs.sk

Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie skupinu postupujúcich piesní. Všetky postupujúce piesne budú odvysielané v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.

Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 26.10.2024 zaznie maximálne dvanásť piesní formou half playbacku, ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a na webovom sídle - www.rtvs.sk.

Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.

Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný v Rádiu Slovensko.

Štatút súťaže (PDF, 248kB)

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame