31. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2015

31. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2015

Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásilo 31.ročník pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad".

Ceny pre víťazov:

1. miesto - peňažná cena 450,- €;
+ zabezpečenie výroby videoklipu víťaznej piesne
2. miesto - peňažná cena 300,- €
3. miesto - peňažná cena 150,- €

Uzávierka súťaže: 31.7.2015

Termín finálového koncertu: 17.10.2015

Prihláška musí obsahovať: demo nahrávku skladby na audio CD nosiči (formát wav; 44,1 kHz - 16 bitov); text piesne vytlačený na papieri (formát A4); kontaktné údaje na autorov a interpretov

Adresa: Rozhlas a televízia Slovenska,

Rastislavova č.13,

043 07 Košice,

heslo KZP

kontakt: maria.kolesarova@rtvs.sk, telefón: +421 55 6822 932

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu zaslať svoje vlastné, po slovensky spievané, doposiaľ mediálne nezverejnené skladby na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice. Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v elektronických médiách uverejnená skôr ako po finálovom koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.

Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom dvoch semifinálových kôl súťažiť o postup do finále súťaže ( termín konania dvoch semifinálových kôl Štúdio RTVS Košice zverejnení na webovom sídle www.rtvs.sk ). V prípade menšej účasti, alebo nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolá nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané v priebehu dvoch týždňov v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.

Pred začatím semifinálových kôl vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní. Do finále súťaže postupujú tri piesne, ktoré získali v jednotlivých semifinálových kolách najvyšší počet sms hlasov.

Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 17.10.2015 zaznie maximálne dvanásť piesní (šesť z prvej skupiny, ktoré vybrala výberová komisia; šesť piesní ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms hlasovania), ich názvy budú zverejnené na webovom sídle - www.rtvs.sk.

Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.

Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina. 

Štatút KZP 2015 (RTF, 52kB)

referencie od známych osobností (RTF, 41kB)