Spišskopodhradská synoda

500 rokov reformácie

Spišskopodhradská synoda

08. 08. 2017 15:41

Pre vývoj evanjelickej cirkevnej správy na Slovensku mala mimoriadny význam synoda konaná v Žiline v roku 1610 na podnet palatína Juraja Turzu, veľkého zástancu evanjelikov. Touto synodou sa zavŕšil vývoj Lutherovej reformácie takmer na celom Slovensku a utvorili sa samosprávne orgány evanjelickej cirkvi. Evanjelici sa osamostatnili, a tak sa vymanili spod právomoci rímskokatolíckej cirkvi. Evanjelickú cirkevnú správu na Spiši a v Šariši sa podarilo dobudovať o štyri roky neskôr, na synode v Spišskom Podhradí. Martina Bačová sa o nej rozprávala s Milošom Klátikom - generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

spisskopodhradska_synoda
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??