Boris a Brambor
Boris a Brambor

Meteorické roje

Meteorické roje

V letných mesiacoch je na nočnej oblohe možné vidieť omnoho viac „padajúcich hviezd" - teda meteorických rojov, než inokedy. Najhojnejší je roj Perzeíd v polovici augusta. Aj jesenná obloha však praje pozorovaniu nočnej oblohy. Konkrétne v októbri môžete spozorovať dva meteorické roje. Jeden dosahuje maximum aktivity práve v týchto dňoch. Ide o meteorický roj Drakonidy. Na meteorické roje sa astronóma Jaroslava Merca pýtala Martina Bačová.

meteoricke_roje

Októbrový meteorický roj Drakonidov dosahuje maximum aktivity v čase medzi 7 a 8. októbrom. Orionidy môžete pri dobrej viditeľnosti a s kúskom šťastia na oblohe spozorovať medzi 21. - 22. októbrom.