Eliáš Ladiver

Eliáš Ladiver

Eliáš Ladiver bol všestranným učiteľom, dramatikom a básnikom, predstaviteľom prešovskej filozofickej školy a reformátorom školstva. Pochádzal zo Žiliny, z rodiny evanjelického učiteľa a náboženského spisovateľa. Rodičia dbali o vzdelanie detí, a tak Eliáš navštevoval popredné gymnáziá. Istý čas bol aj žiakom Jána Amosa Komenského v Sárospataku. Jeho vyučovacie metódy a zásady potom aplikoval počas vlastnej pedagogickej praxe. Univerzitné štúdium absolvoval v centre reformácie a protestantizmu vo Wittenbergu a Erfurte. Po návrate domov bol najprv rektorom v Žiline i Bardejove a v roku 1667 prijal pozvanie byť profesorom na práve založenom evanjelickom kolégiu v Prešove. Po čase, po prvom zrušení kolégia odišiel Ladiver spolu s Izákom Cabanom do exilu v Sedmohradsku. Do Prešova sa však vrátil a stal sa dokonca rektorom kolégia. Veronika Slaninková sa o jeho aktivitách na čele tejto inštitúcie, i o jeho nástupcovi Jánovi Schwartzovi, dozvedela od bibliografky a sprievodkyne Andrey Sivaničovej.

Ladiver Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame