Prenasledovanie evanjelikov

Prenasledovanie evanjelikov

Novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi otvoril Tolerančný patent - v roku 1781, ktorý uzavrel viac ako storočné obdobie násilnej protireformácie v Uhorsku. O tom ale až v ďalších častiach našej rubriky. Dnes budeme hovoriť o smutnejších kapitolách dejín evanjelickej cirkvi v 18. storočí, ktoré sa nieslo aj v duchu obmedzení náboženskej slobody evanjelikov. Krajinský snem v roku 1715 anuloval Ružomberskú synodu z dôvodu, že iba panovník má právo rozhodovať v náboženských otázkach. Evanjelici mali zakázané konať synody a konventy. A prišlo aj k horšiemu. Cielenému prenasledovaniu a odoberaniu kostolov. Čo tomu predchádzalo, sa pýtala Martina Bačová evanjelického farára Jána Hrušku. 

prenasledovanie_evanjelikov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame