Články / 500 rokov reformácie

Katarína z Bory

Katarína z Bory

Narodila sa v roku 1499, pochádzala zo schudobneného šľachtického rodu zo Saska, vyrastala v kláštore a stala sa Benediktínkou. Katarína z Bory.

Kornel Ivan Halát

Kornel Ivan Halát

Viete, kto bol prvým slovenským misionárom v Afrike? Bol to Kornel Ivan Halát. Rodák z gemerskej obce Gočovo pochádzal z rodiny evanjelického farára. 

Ján Bayer

Ján Bayer

V Rádiobudíku sme hovorili o dvoch návštevách Jána Amosa Komenského Prešove. V čase, keď bol učiteľ národov v Prešove, aj v miestnej škole, jedným z jej študentov bol tunajší rodák Ján BAYER.

Konrád Kordátus

Konrád Kordátus

Rímsko-katolícky kňaz, spovedník kráľovnej, kacír, väzeň, posol reformácie a blízky priateľ Martina Luthera - všetky tieto prívlastky patria Konrádovi Kordátusovi.

Prešovské kolégium

Prešovské kolégium

V prvej polovici 17. storočia sa Uhorskom prehnalo niekoľko ozbrojených stavovských povstaní proti Habsburgovcom v mene náboženskej slobody a zo strany Habsburgovcov silneli protireformačné snahy.&nb ...

Juraj Tranovský

Juraj Tranovský

Cithara Sanctorum /Citara Sanktorum/ - je najznámejší a najvydávanejší evanjelický spevník v dejinách Slovenska. 

Samuel Weber

Samuel Weber

K významným historickým osobnostiam Evanjelickej cirkvi, ktoré vám každý utorok pri príležitosti 500 - výročia reformácie predstavujeme v tejto rubrike patrí aj Samuel Weber.

Gregor Horváth Stančič

Gregor Horváth Stančič

Keď v roku 1597 zomrelmilovník vedy a umeniaGregor Horváth Stančič - najznámejší člen šľachtického rodu Horváth - Stančičovcov zo Strážok smútil údajne celý Spiš.

Prešovský mier

Prešovský mier

Pred týždňom sme vám v tejto rubrike priblížili okolnosti príchodu Jakuba Jakobea do Prešova, ktorý tam bol najprv učiteľom a po čase aj rektorom mestskej školy, pričom byt mal priamo v tejto inštitú ...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame