Jozef Kolarčík Fintický

Jozef Kolarčík Fintický

Učiteľ, folklorista, zberateľ ľudových piesní a tancov, etnograf a človek, ktorý stál pri začiatkoch dramatického rozhlasového vysielania z Košíc. Reč je o Jozefovi Kolarčíkovi Fintickom. Narodil sa 8. januára v roku 1899 v Malom Šariši. Už v detskom veku zapisoval básničky a pesničky zo svojej obce, ako stredoškolák už písal básne a keď sa v roku 1918 dostal ako učiteľ do Fintíc, zrejme ešte netušil, že sa čoskoro stane jedným z najvýznamnejších rozhlasových spolupracovníkov začínajúceho rozhlasu v Košiciach. Hneď po príchode na nové učiteľské miesto totiž založil „Fintickú družinu", v ktorej nacvičoval miestne ľudové piesne a tance. A práve to ho o pár rokov priviedlo do rozhlasu. V príspevku Dušany Štecovej pokračuje riaditeľ Galérie a múzea ľudového umenia vo Finticiach Gabriel Trusa.

finticky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Jozef Kolarčík Fintický zomrel v roku 1961 vo Finticiach. Niekoľko tisícok písomností z jeho pozostalosti, prevažne zápisov piesní a dramatických hier, je uložených v archíve Slovenskej národnej knižnice.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame