Články / Kronika II. svetovej vojny

Jasenovac

Jasenovac

Koncentračné tábory sú neslávnou pripomienkou Druhej svetovej vojny.

Osudy Karpatských Nemcov

Osudy Karpatských Nemcov

V dnešnej Kronike sa pozrieme na osudy nemeckej menšiny žijúcej na území vojnového Slovenska.

Benešove dekréty

Benešove dekréty

V našej rubrike sme pred časom priblížili osobnosť prezidenta medzivojnového aj povojnového Československa - Edvarda Beneša. Okrem toho, že počas druhej svetovej vojny zohral kľúčovú rolu pri formovaní ...

Tragédia v Tokajíku

Tragédia v Tokajíku

32 mŕtvych mužov a chlapcov, 16 vdov a 67 sirôt - to je bilancia masakra, ktorý sa pred 71 rokmi udial v obci Tokajík ležiacej v okrese Stropkov.

Edvard Beneš

Edvard Beneš

Politik, štátnik, čechoslovakista, ale aj prezident, či slobodomurár - všetky tieto prívlastky sa viažu k osobe Edvarda Beneša.

Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda - keď sa povie toto meno, tak k nemu musíme pripojiť aj to, že bol veliteľom Prvého československého armádneho zboru, Ministrom národnej obrany Československa, a neskôr aj prezidentom re ...

Obrnená technika na Dukle

Obrnená technika na Dukle

Október je pre vojenských historikov na Slovensku takpovediac mesiacom Karpatsko - duklianskej operácie. 6. októbra 1944 totiž Červená armáda s Prvým československým armádnym zborom prekročila poľsko - ...

Sovietske uniformy

Sovietske uniformy

V dnešnej Kronike druhej svetovej vojny sa pozrieme na oblečenie a vybavenie sovietskeho vojaka.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame