Situácia v poľských médiách

Situácia v poľských médiách

V tomto týždni sme v rámci rubriky Myslím, teda som s mikrofónom zavítali na Rzeszowskú univerzitu v Rzeszowe. Rozprávali sme sa s pedagógmi a študentmi žurnalistiky a zaujímalo nás postavenie a fungovanie médií v Poľsku.

Eva Peknušiaková sa v krátkych rozhovoroch študentov tretieho ročníka odboru žurnalistika opýtala, odkiaľ najčastejšie čerpajú informácie aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine a aký typ médií uprednostňujú?

MTS_maj_situácia v poľských médiách Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Aj v dnešnej časti rubriky Myslím, teda som pokračujeme v rozhovore s poľskou novinárkou a scenáristkou Małgorzatou Bożek, ktorá 25 rokov pracuje pre verejnoprávnu regionálnu televíziu Rzeszow. Rovnako už sedem rokov pôsobí ako odborná lektorka na Rzeszowskej univerzite v Rzeszowe, kde sa venuje výučbe predmetov ako televízna tvorba, tvorivé písanie, štruktúra reportáže a písanie scenárov.

Redaktorka Eva Peknušiaková sa s ňou rozprávala o súčasnej generácii študentov žurnalistiky v Poľsku, konkrétne na Rzeszowskej univerzite v Rzezsowe. Opýtala sa jej na názor, či nové médiá a sociálne siete majú vplyv aj na nich a môžu ich ovplyvňovať aj počas štúdia či neskôr pri vykonávaní novinárskej praxe?

MTS_maj_situácia v poľských médiách 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Aj v dnešnej časti rubriky Myslím, teda som pokračujeme v rozhovore s poľskou novinárkou a scenáristkou Małgorzatou Bożek, ktorá 25 rokov pracuje pre verejnoprávnu regionálnu televíziu Rzeszow. Rovnako už sedem rokov pôsobí ako odborná lektorka na Rzeszowskej univerzite v Rzeszowe, kde sa venuje výučbe predmetov ako televízna tvorba, tvorivé písanie, štruktúra reportáže a písanie scenárov.

Redaktorka Eva Peknušiaková sa s ňou rozprávala o súčasnej generácii študentov žurnalistiky v Poľsku, konkrétne na Rzeszowskej univerzite v Rzezsowe. Opýtala sa jej na názor, či nové médiá a sociálne siete majú vplyv aj na nich a môžu ich ovplyvňovať aj počas štúdia či neskôr pri vykonávaní novinárskej praxe?

MTS_maj_situácia v poľských médiách 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame