Rada pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby

Už niekoľko epizód našej školy kritického myslenia venujeme Rade pre mediálne služby, ktorá v novej mediálnej legislatíve nahradila pôvodnú Radu pre vysielanie a retransmisiu. Ide o orgán štátnej regulácie v oblasti vysielania a zákon o mediálnych službách ho označuje ako regulátora. Eduard Szattler pri mikrofóne Evy Peknušiakovej vysvetľuje, akú má tento regulačný orgán hierarchiu:

samoregulovanie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame