Reakcie na tragédiu na Zámockej

Reakcie na tragédiu na Zámockej

Aj v našej škole kritického myslenia reagujeme na aktuálne udalosti – konkrétne na teroristický útok na Zámockej ulici v Bratislave. Táto udalosť vyvolala celospoločenskú diskusiu, súvisiacu nielen s rešpektovaním či rozširovaním práv LGBTI+ komunity, ale všeobecne s toleranciou inakosti v našej spoločnosti. Redaktorka Eva Peknušiaková sa pýtala hovorkyne Rady pre mediálne služby Lucie Michelčíkovej, ako rada zareagovala a čo jej umožnilo spustiť monitoring sociálnych sietí?

zamocka_reakcia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vražda dvoch mladých LGBT+ ľudí pred dvoma týždňami otvorila otázky súvisiace s prejavmi nenávisti, homofóbie, rasizmu a extrémizmu v našej spoločnosti. V dnešnej časti rubriky Myslím, teda som pokračujeme v rozhovore s hovorkyňou Rady pre mediálny služby Luciou Michelčíkovou, ktorej sa redaktorka Eva Peknušiaková pýtala na konkrétne kroky, aké rada v súvislosti s vyšetrovaním teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave podnikla.

zamocka_reakcia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V minulotýždňovej epizóde našej školy kritického myslenia sme sa s profesorom Jurajom Rusnákom, teoretikom médií z Prešovskej univerzity v Prešove, rozprávali o tom, ako sa z niektorých tém môže stať tzv. mediálna udalosť. V snahe zatraktívnenia sa často informácia do istej miery deformuje, čo má potom za dôsledok prevahu emócií nad faktami. Nie je preto prekvapujúce, že v celospoločenskej diskusii dochádza aj k výraznej polarizácii názorov. Pokračuje profesor Juraj Rusnák
reakcia Zamocka_dokoncenie_bez podhravky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame