Etické kodexy

Etické kodexy

V dnešnej časti rubriky Myslím, teda som sa ešte vrátime k problematike samoregulácie médií. Hovorili sme o nej ako o posilnenej kompetencii, ktorú prináša nový mediálny zákon. Zjednodušene by sme o samoregulácii mohli hovoriť aj ako o posilnení demokratického prístupu k spravovaniu, keď nie nad všetkým bdie štátny orgán. O veciach, v tomto prípade o fungovaní médií, rozhodujú ľudia, ktorí v nich pôsobia a podstata práce je im najbližšia. Viac povie Eva Peknušiaková:

eticke kodexy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame