„Umelá“ mediálna udalosť

„Umelá“ mediálna udalosť

Médiá sú v našom každodennom živote predovšetkým zdrojom informácií, na základe ktorých si vytvárame aj svoj obraz o svete či vlastné názory. Z nášho rozprávania v rubrike Myslím, teda som už vieme, že by sme sa mali snažiť zachovávať si vždy zdravý odstup a nahliadať na medializované informácie kriticky. Mnohé sa totiž, v prehnanej snahe médií zaujať, stávajú tzv. mediálnou udalosťou, v ktorej fakty ustupujú emóciám. Viac už redaktorka Eva Peknušiaková:

media event Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame