Biblické postavy s biblistkou Andreou Korečkovou

Biblické postavy s biblistkou Andreou Korečkovou

V nasledujúcom období budeme bližšie spoznávať Bibliu cez zaujímavé osudy jej postáv s reformovanou farárkou cirkevného zboru v Trstenom pri Hornáde, biblistkou Andreou Korečkovou.

ZACHARIÁŠ

01_zacharias.jpg

Dnes sa dozviete, aký príbeh sa skrýva za mužom s menom Zachariáš. Toto meno je v Biblii veľmi frekventované a vyskytuje sa tam vyše 20 Zachariášov. V Novom Zákone sa týmto menom označuje iba jediný muž. Kto bol novozákonný Zachariáš, mi prezradila reformovaná farárka cirkevného zboru v Trstenom pri Hornáde, biblistka Andrea Korečková.

01_zacharias Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ALŽBETA

02_alzbeta.jpg

Pred týždňom sme hovorili o novozákonnom Zachariášovi, dnes vám bližšie predstavíme jeho ženu Alžbetu. Dieťa je dar - v našej dobe, a bolo tak vnímané aj v biblických časoch. Alžbeta poznala smútok žien, ktoré dlhé roky márne túžia po dieťati. Na stránkach Biblie však nie je núdza o zázraky a jeden sa stal aj v jej živote. Viac vám už ale povie reformovaná farárka cirkevného zboru v Trstenom pri Hornáde, biblistka Andrea Korečková.

02_alzbeta Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


SIMEON

03_prorok_simeon.jpg

Keď prichádzajú Mária a Jozef obetovať svojho syna do chrámu, aby splnili Mojžišov zákon, stretávajú sa so Simeonom. Pri stretnutí s Ježišom vyslovuje tieto slová, ktoré sú známe ako Simeonov chválospev: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Biblistka Andrea Korečková vám teraz o Simeonovi, ktorý je jedným z prorokov Nového Zákona, povie viac.

03_simeon Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


PROROKYŇA ANNA

04_prorokyna_anna.jpg

Na príbeh proroka Simeona, starca, ktorý sa stretáva s malým Ježišom, keď ho Mária s Jozefom prinášajú obetovať do Jeruzalemského chrámu, v Lukášovom evanjeliu nadväzuje príbeh prorokyne Anny. Kto bola táto biblická žena - vám prezradí biblistka Andrea Korečková.

04_prorokyna_anna Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


JÁN KRSTITEĽ

05_jan_krstitel.jpg

Do dejín spásy zasiahli stovky postáv, o ktorých čítame na stránkach Biblie. Nájdeme tam ľudí, v ktorých životoch sa stali nadprirodzené veci, kráľov, prorokov, ale aj bežných ľudí, ktorí nám môžu byť v žití života vzorom, či takých, ktorým by sme sa v našom svete radšej vyvarovali. K pozoruhodným postavám Nového zákona patrí dozaista i Ján Krstiteľ. Pred dvomi - tromi týždňami sme hovorili o jeho rodičoch Zachariášovi a Alžbete. Dnes vám biblistka Andrea Korečková priblíži životný príbeh predchodcu Ježiša Krista.

05_jan_krstitel_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

05_jan_krstitel_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ANJELI

06_anjeli.jpeg

Skôr než boli stvorení ľudia, Boh stvoril krásny a rozmanitý svet, ktorý ich mal prijať. Preto, pokiaľ ide o stvorenie anjelov, všetky dôvody, ktoré uvádza Biblia, nasvedčujú, že ešte pred stvorením hmotného sveta tu bol rozsiahly svet duchovných bytostí. Existencia anjelov nikdy nebola v Biblii samostatnou témou. Vieme však, že anjeli sú duchovné bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu. Nemajú však telo, preto ich nemôžeme v tomto svete vidieť. Čo sa o ich poslaní dozvedáme zo Sv. Písma, nám teraz priblíži biblistka Andrea Korečková.

06_anjeli Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ČAKANIE NA MESIÁŠA

07_cakanie na mesiasa.jpg

Židia dlhé stáročia očakávali Mesiáša. Nové a nové generácie prichádzali na svet, dospievali a umierali, avšak každé nové pokolenie verilo, že práve ono sa dožije týchto udalostí. Z času na čas prichádzali do Jeruzalema aj falošní Mesiáši v sprievode svojich dôverčivých stúpencov, ktorých ale rýchlo odhalili, a teda Židia - na svojho Mesiáša čakajú dodnes. Na stránkach Biblie sa môžeme stretnúť s mesiášmi s malým písmenom M...a mesiášom s veľkým M. Rozdiel medzi nimi ozrejmí biblistka Andrea Korečková.

07_cakanie na mesiasa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


JEŽIŠOVA MATKA

08_jezisova matka.jpg

V Katolíckej cirkvi pápež František vyhlásil rok 2021 za Rok sv. Jozefa, pretože uplynie 150 rokov od jeho vyhlásenia za patróna Cirkvi. Dnes budeme s biblistkou Andreou Korečkovou hovoriť o jeho manželke a Matke mesiáša - Márii.

08_matka_jezisova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


JOZEF

09_jozef.jpg

Jozef bol hlavou Svätej rodiny a bola mu zverená výnimočná úloha - vychovávať Božieho syna. Bol tesárom a je veľmi pravdepodobné, že tomuto remeslu učil aj Ježiša. Podľa tradície Jozef zomrel v opatere milovaného Ježiša a Márie - preto je napr. pre katolíkov práve on patrónom dobrej smrti. Biblistka Andrea Korečková teraz povie, ako sa na Jozefa z Nazareta díva Biblia.

09_jozef Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

HERODES

herodes.jpg

V relácii Božie mlyny pravidelne spoznávame osudy a životy najznámejších biblických postáv. Aj napriek tomu, že o niektorých sa toho v Biblii nepíše veľa, biblisti dokážu aj z toho mála vyskladať a vyrozprávať príbeh ich života. Dnes sa s biblistkou Andreou Korečkovou pozrieme na Herodesa, ktorý na stránkach Biblie nemá najlepšiu povesť.

herodes Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


BIBLICKÝ PRÍBEH O NARODENÍ KRISTA

10_biblicky pribeh o narodeni Krista.jpg

Či už sme veriaci - aktívni alebo sviatoční, prípadne neveriaci, ktorí možno uznávajú Krista len ako historickú postavu, príbeh o narodení Ježiša neodmysliteľne patrí do vianočnej atmosféry - omnoho viac ako Pyšná princezná či Tri oriešky pre Popolušku. Ide o jeden z najvýznamnejších momentov v dejinách ľudstva. O príbehu narodenia Krista hovoria v Biblii dvaja evanjelisti - Lukáš a Matúš. V čom a prečo sú ich príbehy odlišné - to som sa pýtala biblistky Andrey Korečkovej.

10_biblicky pribeh o narodeni Krista Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


TRAJA KRÁLI

11_traja_krali.jpg

Katolíci, evanjelici, ale aj kresťania iných cirkví oslavujú 6. januára sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Pripomenú si tak deň, keď Boh zjavil svojho syna všetkým národom. Ústrednými postavami tohto sviatku sú 3 králi. Na ich účinkovanie v Biblii sa pozrieme s biblistkou a reformovanou farárkou Andreou Korečkovou.

11_traja_krali Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


TAMAR

12_tamar.jpg

V biblickej tradícii majú rodokmene nesmierny význam. Rodokmeň odrážal vtedajšie myslenie, patriarchálny model spoločnosti, človek vďaka nemu poznal, kam patrí. Pravoverný Žid by však nikdy do rodokmeňa nevložil meno ženy. Evanjelista Matúš napriek tomu vkladá do Ježišovho rodokmeňa mená 4 žien, a nie hocakých - žien z okraja spoločnosti. Toto je revolučné, pretože poukazuje na to, že od Ježiša Krista sú si všetci rovní. S biblistkou Andreou Korečkovou sa dnes pozrieme na Tamar - prvú ženu z Ježišovho rodokmeňa.

12_tamar Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


RACHAB

13_rachab.jpg

V Biblii vystupuje 93 žien, len 49 z nich je oslovených menom. Spolu vyslovia 14 056 slov. Z ich úst teda pochádza len 1 percento všetkých slov textu. Slová biblických žien skúmala 3 roky americká reverendka Lindsay Hardin Freeman, ktorá tvrdí, že celé tisícročia sme prehliadali ženské postavy vo Svätom Písme. Mnohé si prešli veľkými traumami a nepochopením, ale ich príbehy sú dôležitou súčasťou viery a cirkevných dejín. Dnes vám biblistka Andrea Korečková predstaví 2. ženu z Ježišovho rodokmeňa - Rachab.

13_rachab Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


RÚT

14_rut.jpg

Bibliu si môžeme obľúbiť i lepšie spoznať aj cez príbehy jej kľúčových postáv. Preto vám pravidelne predstavujeme ich nezvyčajné, neraz aj dobrodružné a prekvapivé životné príbehy. V ostatných týždňoch hovoríme v Božích mlynoch o ženách z Ježišovho rodokmeňa. Patrí tam aj biblická Rút, ktorá je prababičkou kráľa Dávida. Bola však moabského pôvodu. Kto boli moabci - vysvetlí biblistka Andrea Korečková.

14_rut Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


BETSABE

15_betsabe.jpeg

Dnes uzavrieme rozprávanie o 4 ženách z Ježišovho rodokmeňa - životným príbehom Batšeby. Jej príbeh je nemenej zaujímavý - ako ten o Tamar, Rút či Rachab, o ktorých sme hovorili v uplynulých týždňoch. Slovo už ale dajme farárke Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku a biblistke AndreI Korečkovej.

15_betsabe Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


FARIZEJI

17_farizeji.jpg

V časoch Ježiša Krista spravoval Palestínu kráľ Herodes. Okrem Židov tam však žili aj iné národy a vyznávali svoje náboženstvo - Samaritáni, Gréci, Sýrčania, Idumejci a iné etniká. Náboženská situácia v Palestíne bola teda rôznorodá. V tom čase boli v izraelskom národe viaceré náboženské skupiny, ktoré medzi sebou bojovali o moc a priazeň Rimanov a očakávali Mesiáša. Jednou z nich boli aj Farizeji. V čo verili a za čo bojovali - priblíži biblistka Andrea Korečková.

17_farizeji Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ZÁKONNÍCI

18_zakonnici.jpg

Každého čitateľa Biblie zarazí, koľko konfliktov v Novom Zákone zapríčinili farizeji a zákonníci. Javí sa, akoby boli hlavnými nepriateľmi Ježiša Krista, a teda aj značnou prekážkou pri šírení evanjelia novovzniknutej cirkvi. Kto boli, čomu verili a čo hlásali zákonníci, povie biblistka Andrea Korečková.

18_zakonnici Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


SADUCEJI

19_saduceji.jpg

Ak chceme pochopiť niektoré výroky alebo postoje Ježiša Krista v Biblii - je nevyhnutné poznať súvislosti, kontext, historické pozadie. Aj preto s biblistkou Andreou Korečkovou rozoberáme kľúčové biblické postavy a v ostatných týždňoch aj kľúčové náboženské skupiny z Ježišových čias. Už vieme, kto boli farizeji a zákonníci, a dnes sa pozrieme na Saducejov - aristokratov v židovskom národe. Aké boli ich náboženské predstavy, v čo verili a v čo neverili - to sa dozviete v tejto chvíli.

19_saduceji Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ZELÓTI

20_zeloti.jpg

Ak sa pri čítaní Biblie stretnete so Zelótmi, ide zväčša o politickú, nie náboženskú skupinu. Boli silne nacionalistickí a radikálni a aj zodpovední za mnohé vzbury a nepokoje. Viac už biblistka Andrea Korečková.

20_zeloti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ESÉNI

21_eseni.jpg

Rozprávanie o významných spoločenstvách a náboženských skupinách z Ježišových čias dnes ukončíme Esénmi. Pre mnohých historikov sú dodnes veľkou záhadou. Kumránske zvitky - alebo Zvitky od Mŕtveho mora - nám podávajú svedectvo o živote Esénov, ich viere, spôsobe myslenia i vnímania sveta. Aj o nich bude už o chvíľu hovoriť biblistka Andrea Korečková.

21_eseni Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


PROROK SAMUEL

22_prorok samuel.jpg

V Biblii nájdeme aj príbehy kráľov, správ o ich správaní sa voči Bohu, ktorý im zveril kráľovstvo, a o tom, ako spravovali tieto kráľovstvá. V nasledujúcich týždňoch vám predstavíme najvýznamnejších izraelských kráľov, ktorých životy opisujú aj stránky Biblie. Začneme však prorokom Samuelom - mužom, ktorý mal výsadu pomazávať kráľov. V úvode vysvetlí biblistka Andrea Korečková - kto sa mohol v biblických časoch stať kráľom a prečo musel byť pomazaný.

22_prorok_samuel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

SAUL

kral saul.jpg

Saul bol podľa Biblie prvým izraelským kráľom, ktorého pomazal prorok Samuel, o ktorom sme hovorili pred týždňom. Nádobku s olejom vylial na hlavu Saula, pobozkal ho a povedal: „Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím ľudom, nad Izraelom. Ty budeš vládnuť nad Pánovým ľudom a vyslobodíš ho z rúk nepriateľov, čo sú okolo neho." Či sa tak aj naozaj stalo, prezradí biblistka a farárka Refomovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Andrea Korečková.

saul Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

KRÁĽ DÁVID

kral david.jpeg

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje,“ – to je časť žalmu, ktorého autorstvo sa pripisuje kráľovi Dávidovi. Jednej z najpopulárnejších postáv Starého zákona a židovských dejín. Jednoduchý pastier a mocný kráľ, dvorný spevák a odvážny bojovník, ktorý prakom zabije obra Goliáša. Ďalšie zaujímavosti o tomto izraelskom panovníkovi vám už povie farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi – biblistka Andrea Korečková. 

kral_david Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

KRÁĽ ŠALAMÚN

kral_salamun.jpg

Kráľ Dávid, o ktorom sme hovorili pred týždňom, mal mnoho synov a viacerí chceli po otcovi zasadnúť na kráľovský trón. Za nového izraelského kráľa bol napokon Bohom vyvolený a pomazaný Dávidov syn Šalamún. Jeho kráľovstvo sa rozprestieralo od rieky Eufrat až po hranice Egypta. Hovorí sa, že Šalamúnova múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých ľudí východu a väčšia ako všetka múdrosť Egypta. Ďalšie biblické fakty o kráľovi Šalamúnovi už povie reformovaná farárka a biblistka Andrea Korečková.

kral_salamun Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

PÔST V BIBLII

post v biblii.jpg

V Biblii nájde človek odpovede na všetko, ak vie túto knihu správne čítať a snaží sa jej porozumieť. Keďže aktuálne prežívame pôstne obdobie – biblistky a farárky Reformovanej kresťanskej cirkvi Andrey Korečkovej sme sa pýtali na to, či sa aj Biblia zmieňuje o pôste.

biblia_post Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


AKO SA POSTIL JEŽIŠ

ako sa postil jezis.jpg

40 dní trvala potopa, 40 rokov putovali Izraeliti do zasľúbenej zeme. Mojžiš bol 40 dní na vrchu Sinaj, po 40 dňoch od zmŕtvychvstania vystúpil Ježiš do neba – a údajne aj 40 dní sa dokázal dňom a nocou postiť na púšti. Číslo 40 sa v Biblii vyskytuje pomerne často a my sa dnes s biblistkou Andreou Korečkovou pozrieme na jeho spojitosť s Ježišovým pôstom. 

ako_sa_postil_Jezis Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

JÓB

job.jpg

Kniha Jób je vzácna a zvláštna kniha Biblie. Ťažká na pochopenie v mnohých ohľadoch, ale bohatá na zaujímavé myšlienky o utrpení. Táto kniha zároveň opisuje životný príbeh muža s menom Jób. V tomto čase, keď je utrpenia vo svete veľa – mnohí siahajú práve po tejto knihe Svätého písma. Biblistka a reformovaná farárka Andrea Korečková vám teraz biblického Jóba predstaví bližšie.

job Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


KVETNÁ NEDEĽA 

kvetna_nedela.jpg

Kvetná nedeľa nám každý rok pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a zároveň triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Aby vám nechýbal kontext a aby ste vedeli – ako sa to celé začalo a čo predchádzalo prenasledovaniu Krista i samotnej Veľkej noci – počúvajte rozhovor s biblistkou Andreou Korečkovou, ktorá v úvode vysvetlí aj to, prečo je Kvetná nedeľa – kvetná.

kvetna_nedela Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


ŽENY PRI HROBE

stretnutie_pri_hrobe.jpg

Ešte v piatok všetci smútili, ešte v sobotu boli plní beznádeje – až kým nesvitlo nedeľné veľkonočné ráno a stalo sa niečo mimoriadne. Hrob, do ktorého pochovali Ježiša Krista, bol prázdny. Ako prvé sa o tom presvedčili – ženy. Viac už o biblických udalostiach Veľkonočnej nedele povie biblistka Andrea Korečková.

stretnutie_pri_hrobe Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


EMAUZSKÍ UČENÍCI

emauzski_ucenici.jpg

Teraz sa pozrieme na to, čo hovorí Biblia o udalostiach po zmŕtvychvstaní Krista. Svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania nemáme. Nik z ľudí tam nebol a nevidel, kedy a akým spôsobom vstal z mŕtvych. Ježiš sa však sám postaral o svedkov, ktorí ho po zmŕtvychvstaní videli, stretli sa s ním, ktorým sa dal spoznať. Poznáme ich aj ako emauzských učeníkov. Slovo má biblistka Andrea Korečková.

emauzski_ucenici Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


TOMÁŠ

tomas.jpg

S udalosťami po Ježišovom zmŕtvychvstaní sa spája aj meno apoštola Tomáša. Áno, toho neveriaceho Tomáša, ktorý zapochyboval o tom, že Ježiš žije. Biblistka a reformovaná farárka Andrea Korečková nám dnes porozpráva práve o tomto apoštolovi – aj o jeho mene,  ktoré dnes nosí v rôznych jazykových obmenách mnoho mužov po celom svete.

tomas Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame