Poklad jednookeho farára

Poklad jednookeho farára

Obec Obišovce leží v severnom výbežku Košickej kotliny pri vtoku Svinky do Hornádu. Na vyvýšenine Zámčisko sú zvyšky hradu z 13. storočia. Klasicistický rímskokatolícky kostol zo 16. storočia na vrchu Putnok je významné pútnické miesto Košického arcibiskupstva, v roku 2011 vyhlásené za diecézne sanktuárium. A práve v tomto chráme sa presne pred dvoma rokmi v prvých týždňoch roka našiel – poklad. Počas odstraňovania podlahy v obišovskom Kostole ružencovej Panny Márie došlo k nálezu základov renesančného kostola – a následne k nájdeniu pokladu, ktorý objavil archeológ Peter Šimčík z Archeologickej spoločnosti Triglav. Počas rozhovoru s Martinou Vaškovou si zaspomínal aj na to, kedy prvykrát ako archeológ vstúpil do chrámu v Obišovciach.

Poklad jednookeho farara_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pri každom objave pokladu patrí medzi najzaujímavejšie otázky to, komu mohol poklad patriť, prípadne prečo došlo k jeho ukrytiu. V prípade pokladu z kostola v Obišovciach sa to podarilo zistiť vďaka dobovým záznamom, konkrétne z vyšetrovacieho spisu Šarišskej župy, ktorý skúmal pôvod kostola, teda či ho vlastnili luteráni alebo katolíci. No a práve v tomto spise sa spomína Monookulus – jednooký farár z Obišoviec. S najväčšou pravdepodobnosťou práve on ukryl poklad pod podlahu v časoch konfesionálnych nepokojov. Poklad obsahoval mince s banskými znakmi, strieborné mince, ale aj medené poltúry. Mince sú zo 17. a začiatku 18. storočia a datujú zakopanie tohto pomerne rozsiahleho pokladu najskôr do roku 1702.

Poklad jednookeho farara_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame