Rudolf Rabatin

Rudolf Rabatin

Maliar, galerista, výtvarný pedagóg Rudolf Rabatin žije a tvorí v Poprade. Celú Rabatinovu výtvarnú dráhu sprevádzajú najmä krajinárske kompozície. Téma Tatier, ku ktorej majú iní slovenskí výtvarníci zväčša rezervovaný vzťah, je jednou z jeho dominantných tém. Jeho tvorba zaujala Slávku Ivančovú, pretože niektoré tatranské kompozície sú náladovou kontempláciou prírody, jej takmer impresionistickým záznamom so zachytením atmosféry a živlov, ktoré ju ovládajú. No, nech tú svoju tvorbu predstaví radšej Rudolf Rabatin sám:

Rudolf Rabatin 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Príroda v umeleckej tvorbe Rudolfa Rabatina nie je statická, ale plná napätia a pohybu. Jeho obrazy nie sú iba pre oči, ale provokujú myseľ i fantáziu. V prírode vidí aj to, čo my nevidíme, objavuje jej tajomstvá, zvláštnosti, dušu. To, čo vytvára, je odvážne, pretože nášmu svetu, v ktorom vládnu čísla, výpočty ale najmä vypočítavosť, prináša krásu a oživuje citový prístup k životu.

Slávku Ivančovú zaujímalo, či a kedy namaľoval svoj autoportrét:

Rudolf Rabatin 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rudolf Rabatin v minulosti vo funkcii riaditeľa Tatranskej galérie inicioval odvážny projekt starej Elektrárne v Poprade, pôsobil ako manažér domácich a medzinárodných umeleckých aktivít, je spoluzakladateľ Domu fotografie v Poprade. Podieľal sa na edičnej a vydavateľskej činnosti Tatranskej galérie. Založil Občianske združenie Výchova umením.

Galéria

289740910_1081853529084635_7356074042462056984_n.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame