Články / Škola ľudských práv

Sloboda

Sloboda

Základné ľudské práva a slobody sú princípmi každého demokratického štátu.

Právo na mier

Právo na mier

Kto z nás by nepísal v škole slohovú prácu na tému mier? Čo však mier znamená - je abstraktný pojem, hoci sa ho možno domáhať.

Deklarácia ľudských práv

Deklarácia ľudských práv

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva. Týmito slovami sa začína Preambula Všeobecnej deklarácie ľuds ...

Doživotie

Doživotie

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv zaručuje právo každého na život ako základnú hodnotu v demokratickej spoločnosti. Zásadný význam pre ochranu tohto práva malo preto zrušenie trestu smrti.

Násilie na ženách

Násilie na ženách

25. novembra si pripomíname porušovanie ľudských práv žien, a preto vám pripomenieme rozsah násilia páchaného na ženách v našej krajine.

Terorizmus

Terorizmus

Teroristi opäť zaútočili na európskom kontinente.

Práva národnostných a etnických menšín

Práva národnostných a etnických menšín

Práva národnostných a etnických menšín sa objavili v tretej generácii ľudských práv, ktoré nie sú obsiahnuté v záväzných medzinárodných dokumentoch.

Práva seniorov

Práva seniorov

Právo na ochranu pred rozličnými formami zlého zaobchádzania vo všetkých oblastiach života platí najmä pre ľudí v staršom veku.

Sexuálne a reprodukčné práva žien

Sexuálne a reprodukčné práva žien

Akčný plán IV. celosvetovej konferencie žien v Pekingu v roku 1995 vydal rezolúciu, ktorá hovorí: „K ľudským právam žien patrí aj právo mať pod svojou kontrolou záležitosti týkajúce sa ich sexuality vr ...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame