Hana Gregorová

Hana Gregorová

30. januára uplynulo 135 rokov od narodenia Hany Gregorovej. Nebola len spisovateľkou. Nástojčivo sa vo svojich dielach a verejných vystúpeniach zasadzovala za právo žien na vzdelanie, na tvorbu, rovnocenné partnerstvo s mužmi, čo jej v tých časoch na začiatku 20-teho storočia pošramotilo povesť. Čo podnietilo Hanu Gregorovú k takým revolučným myšlienkam? Andrea Feciková sa pýtala Ivice Hajdučekovej z katedry slovakistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Hana Gregorová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame