Anna Perten

Anna Perten

V prvých voľbách do Národného zhromaždenia Československej republiky, ktoré sa konali v apríli v roku 1920, boli do parlamentu i senátu zvolené významné ženy. Aj keď ich nebolo veľa, vďaka nim sa začali meniť podmienky pre život žien v krajine. Poslankyne vnášali do parlamentu témy, ktoré súviseli s každodenným životom žien i detí. Ženu, ktorú označovali za „buditeľku českého ženského robotníckeho hnutia", vám predstaví Andrea Feciková v rozhovore s politologičkou Renátou Dulinovou Bzdilovou z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Anna Perthen Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame