Božena Slančíková Timrava

Božena Slančíková Timrava

Chcela sa stať profesionálnou spisovateľkou. Celý život sa usilovala uživiť sa písaním a stať sa nezávislou. Boženu Slančíkovú Timravu považujeme za prvú slovenskú spisovateľku. Nielen o jej začiatkoch sa Andrea Feciková zhovárala s Ivicou Hajdučekovou z katedry slovakistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Timrava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vo svojich dielach zobrazovala rôzne typy ženských postáv, ktoré riešili typické problémy žien zo začiatku 20-teho storočia. Dokázala sa však vyhnúť dovtedy tradičnému sentimentálnemu podaniu citových vzťahov svojich hrdiniek. A čo mali spoločné s jej životom? Timravu, jej literárne postavy i odkaz jej diela si všimneme v rozhovore Andrei Fecikovej s Ivicou Hajdučekovou z katedry slovakistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Timrava 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame