Tour de France 2022
Tour de France 2022

Články / Váš najbližší svet

Kliešte

Kliešte

Povedali ste si, že tento rok budete čo najviac času tráviť v prírode?

Rodinná poradňa - rešpekt k ženám

Rodinná poradňa - rešpekt k ženám

Mnohí rodičia premýšľajú pri výchove aj nad tým, ako sa budú správať ich synovia v dospelosti k ženám, ktoré im vstúpia do života.

Jazykové okienko - desiata

Jazykové okienko - desiata

O používaní slova desiata hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 

Jazykové okienko - sylabus, sylabá

Jazykové okienko - sylabus, sylabá

O používaní slova sylabus hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 

Jazykové okienko - neduh

Jazykové okienko - neduh

O tom, ako správe používať slovo neduh, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.  ...

Jazykové okienko - dilino

Jazykové okienko - dilino

O tom, ako správe (ne) používať slovo dilino, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame