Články / Životný štýl

Trash heroes

Trash heroes

Stáva sa aj vám, že sa niekde v prírode, či už v lese alebo pri vode, cítite ako na zbernom dvore?

Nadávky deťom

Nadávky deťom

V dnešnej rodinnej poradni zaostríme na problém, o ktorom sa otvorene hovorí málo, ale žiaľ fenomén nadávania deťom a vulgárny slovník dospelých si málo všímame a predstavte si, ak rodič svoje dieťa častuje nadávkami - ide o týranie dieťaťa.

Dospelé deti rodičov

Dospelé deti rodičov

Rodičia berú do konca svojho života svoje deti ako deti: v mysli sú stále ich deťmi, aj keď dospejú.

Projekt Zvedavé nosy

Projekt Zvedavé nosy

„Zvedavé nosy"; - Takýto názov dostal medzinárodný projekt nezávislého monitoringu kvality ovzdušia v troch krajinách strednej a východnej Európy.

Ministri na Odkalisku Poša

Ministri na Odkalisku Poša

Odkalisko Poša, ktoré je už od roku 2008 vedené ako extrémna environmentálna záťaž a už od 80-tych rokoch sužuje život obyvateľom celého vranovského okresu, navštívili dvaja ministri.