Články / 500 rokov reformácie

Mária Terézia

Mária Terézia 18. 10. 2017 | 12:31

Jej podobizne možno vidieť v múzeách a galériách, ale aj školských učebniciach.

Prenasledovanie evanjelikov

Prenasledovanie evanjelikov 18. 10. 2017 | 12:30

Novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi otvoril Tolerančný patent - v roku 1781, ktorý uzavrel viac ako storočné obdobie násilnej protireformácie v Uhorsku.

František II. Rákoci

František II. Rákoci 18. 10. 2017 | 12:28

Dnešné pokračovanie rubriky, venovanej udalostiam, súvisiacim s reformáciou, venujeme najprv vodcovi posledného a najväčšieho a v Uhorsku, Františkovi II. -ému Rákocimu.

Ťažké začiatky

Ťažké začiatky 18. 10. 2017 | 12:26

Dnes sa v našej rubrike opäť vrátime do počiatkov šírenia reformácie na Gemeri. 

Caraffove jatky

Caraffove jatky 18. 10. 2017 | 12:25

Prešovské jatky, či Caraffov krvavý súd.

Ján Rezík a Samuel Mathaeides

Ján Rezík a Samuel Mathaeides 18. 10. 2017 | 12:23

Medzi osobnosti spojené s reformáciou v Prešove patrili aj Ján Rezik a jeho pokračovateľ Samuel Mathaeides.

Eliáš Ladiver

Eliáš Ladiver 8. 08. 2017 | 15:45

Eliáš Ladiver bol všestranným učiteľom, dramatikom a básnikom, predstaviteľom prešovskej filozofickej školy a reformátorom školstva.

Osobnosti prešovského kolégia

Osobnosti prešovského kolégia 8. 08. 2017 | 15:44

Prvým rektorom evanjelického kolégia v Prešove sa stal Samuel Pomarius. 

Ružomberská synoda

Ružomberská synoda 8. 08. 2017 | 15:42

Synoda je zákonodarný a najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Spišskopodhradská synoda

Spišskopodhradská synoda 8. 08. 2017 | 15:41

Pre vývoj evanjelickej cirkevnej správy na Slovensku mala mimoriadny význam synoda konaná v Žiline v roku 1610 na podnet palatína Juraja Turzu, veľkého zástancu evanjelikov.

Živé vysielanie
??:??