Články / 500 rokov reformácie

Mária Terézia

Mária Terézia

Jej podobizne možno vidieť v múzeách a galériách, ale aj školských učebniciach.

Prenasledovanie evanjelikov

Prenasledovanie evanjelikov

Novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi otvoril Tolerančný patent - v roku 1781, ktorý uzavrel viac ako storočné obdobie násilnej protireformácie v Uhorsku.

František II. Rákoci

František II. Rákoci

Dnešné pokračovanie rubriky, venovanej udalostiam, súvisiacim s reformáciou, venujeme najprv vodcovi posledného a najväčšieho a v Uhorsku, Františkovi II. -ému Rákocimu.

Ťažké začiatky

Ťažké začiatky

Dnes sa v našej rubrike opäť vrátime do počiatkov šírenia reformácie na Gemeri. 

Caraffove jatky

Caraffove jatky

Prešovské jatky, či Caraffov krvavý súd.

Ján Rezík a Samuel Mathaeides

Ján Rezík a Samuel Mathaeides

Medzi osobnosti spojené s reformáciou v Prešove patrili aj Ján Rezik a jeho pokračovateľ Samuel Mathaeides.

Eliáš Ladiver

Eliáš Ladiver

Eliáš Ladiver bol všestranným učiteľom, dramatikom a básnikom, predstaviteľom prešovskej filozofickej školy a reformátorom školstva.

Ružomberská synoda

Ružomberská synoda

Synoda je zákonodarný a najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Spišskopodhradská synoda

Spišskopodhradská synoda

Pre vývoj evanjelickej cirkevnej správy na Slovensku mala mimoriadny význam synoda konaná v Žiline v roku 1610 na podnet palatína Juraja Turzu, veľkého zástancu evanjelikov.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame